Savivalda
1970-01-01

SAVIVALDA

Mokyklos taryba- pirmininkė Tatjana Jatkūnienė.

Mokytojų taryba – pirmininkė Diana Čereškienė.

Nuorodos