Komisijos, darbo grupės
1970-01-01

KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

Vaiko gerovės komisija:

Irena Juodviršienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Jolanta Kesylienė, logopedė;

Neringa Pavilanskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Angelė Kraponienė, auklėtoja;

Tatjana Jatkūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Sekretorė - Jurgina Skeirienė, sekretorė.

Mokytojų atestacijos komisija:

Diana Čereškienė, vaikų lopšelio-darželio direktorė (komisijos pirmininkė);

Zita Vilkončienė, Švietimo skyriaus specialistė (komisijos narė, steigėjo atstovė);

Raimonda Juknevičiūtė, auklėtoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Dalia Šimkienė, auklėtoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Aistė Vronevskienė, tėvų atstovė (komisijos narė, Mokyklos tarybos atstovė).

Strateginio plano rengimo grupė:

Diana Čereškienė, direktorė, vadovė;

Irena Juodviršienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vaida Jakubkaitė, vyriausioji buhalterė.

Strateginio plano stebėsenos grupė:

Lina Šinkūnienė, auklėtoja, vadovė;

Tatjana Jatkūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Daiva Žibienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Viešojo pirkimo komisija:

Lina Šinkūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, komisijos pirmininkė;

Daiva Žibienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Jurgina Skeirienė, sekretorė.

Komisija materialinėms vertybėms tikrinti ir nurašyti:

Jurgina Skeirienė, sekretorė, komisijos pirmininkė;

Irena Juodviršienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Vismantė Peliakaitė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Inventorizacijos komisija:

Irena Juodviršienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Jurgina Skeirienė, sekretorė,

Vismantė Peliakaitė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Antikorupcijos komisija:

Jurgina Skeirienė, sekretorė, pirmininkė;

Audronė Užtupienė, auklėtoja,narė;

Rasa Žąsinienė, kiemsargė, narė.

Nuorodos