Teikiama pagalba
1970-01-01

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. 

Maitinimo organizavimo ir higeinos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

 Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Vismantė Peliakaitė

Tel. Nr. (381) 51 188, el. p. mait.specialiste@res.lt

Darbo laikas:

Pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį nuo 8,00 val. iki 17,00 val.

Trečiadienį nuo 6,30 val. iki 17,00 val.

Penktadienį nuo 8,00 val. iki 14,15 val.

Pietų pertrauka nuo 12,00 val. iki 12, 45  val.

 

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

 Logopedė Jolanta Kesylienė

Tel. Nr. (381) 51 188, el. p. logospindulelis@gmail.com;

Darbo laikas:

Pirmadienį nuo 8,00 iki 12,00 val.;

Antradienį nuo 8,00 val. iki 13,00 val.;

Trečiadienį nuo 13,00 val. iki 18,00 val. 

Ketvirtadienį nuo 8,00 val. iki 12,00 val. ir nuo 13,00 val. iki 18,00 val

Penktadienis 8,00 val.– 12,00 val. 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais, teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje, inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas, padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje, esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną, vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą, informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Domas Jaskūnas

Tel. Nr. (381) 51 188; el. p. domasjaskunas.avsb@gmail.com

Darbo laikas:

Antradienį nuo 8,00 val. iki 14,45 val.

Pietūs  - 11.30-12.00 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pavaldus Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui.

 

 

 

 

Nuorodos