Korupcijos prevencija
1970-01-01

Korupcija yra bet koks asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. Korupcijos prevencija siekiama didinti lopšelio-darželio „Spindulėlis" paslaugų kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą. Darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi teisės aktais, lopšelyje-darželyje galiojančiomis tvarkomis ir pareigybių aprašais.

Jeigu Jums Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje "Spindulėlis" galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio veiklomis, informuokite:

1. Raštu   adresu Smėlio g. 9, 29146 Anykščiai.

2. Telefonu  (381) 51188, kviesti atsakingus asmenis, nurodytus 4 punkte.

3. El. pašu spindulelis@res.lt; sekretspindulelis@res.lt.

4. Atsakingi asmenys - Jurgina Skeirienė, sekretorė, lopšelio-darželio "Spindulėlis" antikorupcijos komisijos pirmininkė,

                                      Audronė Užtupienė, auklėtoja, antikorupcijos komisijos narė;

                                      Rasa Žąsinienė, kiemsargė, antikorupcijos komisijos narė.

 

Direktoriaus viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracija

 http://vtek.lt/paieska/id001/id001.php?id=ABdiSxeFoDRAF4MDKkeWuAlSz8bZW_sRc7i5bRWzObQ&pid=keT2Y0nrzXy

 

2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai
Nuorodos