Istorija
1970-01-01

1986 m. vasario 20 d. mažiesiems anykštėnams duris atvėrė 4-tas lopšelis-darželis. 1998 m. gegužės 12 d. Anykščių rajono tarybos sprendimu jam suteiktas „Spindulėlio“ pavadinimas. 1995 m. birželio 2 d. įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Nuo 1997 m. iki 2005 m. darželis dalyvavo Atviros Lietuvos fondo ir Danijos Egmonto fondo projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas”, tai suformavo demokratišką bendruomenės požiūrį ir nuostatas į ikimokyklinio ugdymo organizavimą, o daugelio metų darbo pagal nacionalinę programą „Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams“ patirtis lėmė požiūrį į saugios, stimuliuojančios ir integruojančios aplinkos poveikio ir kryptingo suaugusiųjų dalyvavimo nukreipiant vaiko prigimtinių poreikių tenkinimą svarbą bei ugdymo prielaidų, kai tarp vaiko ir aplinkos atsiranda harmoningas ryšys, kūrimą.

Kiekvienas vaikas priimamas toks, koks jis yra: ugdoma laisva, harmoninga asmenybė, siekiama įvairiapusių vaiko kompetencijų (vertybinių nuostatų, gebėjimų, patirties) lavinimo(si). Anykščių vaikų lopšelį - darželį „Spindulėlis“ lanko vaikai nuo 1 iki 6 (7) metų. Mokykla įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės, jose ugdoma daugiau kaip 120 vaikų.

2007 m. rugpjūčio 1 d. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktoriaus įsakymu Nr. V-37 patvirtinta Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Spindulėlio pastogėje“, kuria vadovaujantis įgyvendinamas ikimokyklinis ugdymas.

2010 m. balandžio 7 d. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktoriaus įsakymu Nr. V-27 patvirtintas Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlio“ strateginis planas 2010-2014 metams, jame pakoreguota lopšelio-darželio vizija ir misija, numatyti ilgalaikiai mokyklos tobulinimo tikslai.

2009 m. liepos 23 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-254 „Dėl pritarimo ir finansavimo projektui „Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ modernizavimas“ numatytas lopšelio-darželio modernizavimas 2010-2011 metais.

Nuorodos